ReadyPlanet.com
dot
dot
โคม โลวเบย์ ไฮเบย์

    

 

 

 

โคมไฟ HIGHBAY 19"  กล่อง Controll Gear กันน้ำ / มีกระจกปิด ครบชุดMH250w  3,400-

 

สามารถเลือก หลอด ตามที่ท่านต้องการได้  ราคาต่างกัน ขึ้นอยู่กับมูลค่าของ หลอดและอุปกรณ์

 

 โคมไฟ HIGHBAY Prismatic 22" Gear กันน้ำ / มีเลนส์ปิดหน้า ครบชุด MH250w  4,800-

 

  สามารถเลือก หลอด ตามที่ท่านต้องการได้  ราคาต่างกัน ขึ้นอยู่กับมูลค่าของ หลอดและอุปกรณ์

  โคม LOW BAY " Prismatic 12"     1800-

  

 โคมฝาชี  16"  +กล่องเกียร์ + อุปกรณ์ MH250w  1650-

สอบถามเพิ่มเติม

Line id : g-1lighting

Line id : alex2822